Oldal kiválasztása

Zajkibocsátási kérelem elkészítése

Az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.
Azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani.
Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.
Amennyiben a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő épület, helyiség található, akkor a környezeti zaj és rezgés elleni védelme egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése
szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj-rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.
A zajkibocsátási kérelemhez mellékelni kell az elvégzett zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.
Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
 a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit,
 a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.
A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Cégünk vállalja a zajkibocsátási kérelem elkészítését és ügyintézését, illetve a szükséges zajvizsgálat, zajmérés elvégzését.


Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!