Oldal kiválasztása

Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata (akkreditált laboratórium bevonásával)

Az 1993. évi XCIII. törvény „a munkavédelemről” szerint a kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

A kockázatelemzést dokumentálni kell. A kockázatelemzést és annak dokumentációját folyamatosan naprakésszé kell tenni, ha olyan jelentős változások következtek be, amelyek a kockázatelemzést elavulttá tehetik, vagy ha a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok ezt indokolttá teszik.

 A munkáltató által korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal csak akkor kezdhető meg a tevékenység, ha a kockázatbecslés megtörtént, és a kockázatkezelésre – a kockázatok elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére – a megfelelő intézkedéseket meghatározták, bevezették és dokumentálták

A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékeit az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet „a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről” 1. számú melléklete tartalmazza.

Cégünk vállalja a vizsgálatok elvégzését, dokumentálást akkreditált laboratórium bevonásával.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!