Oldal kiválasztása

Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció

A munkaterületre a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendelet „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” 3. §. szerint írásban kijelölt biztonsági- és egészségvédelmi koordinátor önállóan a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben foglaltak alapján végzi feladatait.

Melyek a következők:

  • a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a kivitelezők a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottakat megvalósítsák,
  • a munkabiztonsági ellenőrzések megszervezése, lebonyolítása és dokumentálása,
  • a szükséges intézkedések végrehajtása, ellenőrzése,
  • a munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése során javaslattétel az ergonómiai szempontok figyelembevételére,
  • a munkabiztonsági üzembe helyezésre kötelezett berendezések üzembe helyezési eljárás lebonyolításának és dokumentációinak ellenőrzése a munkaterületen,
  • a tároló helyeken tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata és ennek alapján javaslat a tárolás biztonságos módjára,
  • munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi és szervezési feltételeinek kialakítására vonatkozó javaslattétel, az elsősegélynyújtó személyek jogosultságának ellenőrzése,
  • alvállalkozók tevékenységének ellenőrzése,
  • közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók közötti tevékenységek összehangolásában,
  • a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása,

A munkabiztonsági- és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Cégünk vállalja a munkabiztonsági- és egészségvédelmi koordinátori feladatok teljeskörű ellátását.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!

Építőipari biztonsági- és egészségvédelmi koordináció