Oldal kiválasztása

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok rendje

A dolgozó alkalmasságát a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet „a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről” orvosi vizsgálat útján kell megállapítani.

A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

  • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
  • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
  • foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
  • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

Az alkalmassági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a dolgozó:

  • egészségügyi szempontból alkalmas-e a választott (vagy már betöltött) munkakörben az egészségének, illetve testi épségének előrelátható károsodása nélkül munkavégzésre,
  • esetleges betegsége vagy testi fogyatékossága a munkakör ellátása során idézhet-e elő saját személyével vagy dolgozótársával kapcsolatban veszélyt,
  • ha megváltozott (korlátozott) munkaképességű, milyen munkakörben, illetve milyen feltételek mellett foglalkoztatható,
  • nem szenved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre, gondozásra szorul.

A betöltendő munkakörre való alkalmassági vizsgálaton valamennyi dolgozó köteles részt venni új felvétel, illetve belső áthelyezés esetén is. A dolgozót – kérelmére – a vezető köteles soron kívül alkalmassági vizsgálatra küldeni.

A dokumentáció elkészítésének célja a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szükségességének, a vizsgálat irányának, gyakoriságának meghatározása.

Cégünk vállalja a szabályzat kidolgozását, dokumentáció elkészítését.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!