Oldal kiválasztása

Környezetvédelmi adatszolgáltatások elkészítése

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség előírásait a 309/2014 (XII. 11.) Kormányrendelet tartalmazza.

A rendelet alapján hulladék adatszolgáltatásra kötelezett:

 • a hulladék termelője,
 • a hulladék gyűjtője,
 • a hulladék kereskedője,
 • a hulladék kezelője,
 • hulladéklerakók üzemeltetője, utógondozója.

A hulladék termelőjének abban az esetben kell adatot szolgáltatnia, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja az alábbi mennyiségeket:

 • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 • nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot,
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

Adatszolgáltatás határideje:

 • az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,
 • a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a nem veszélyes hulladék gyűjtéséről, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről és a hulladéklerakó üzemeltetője évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,
 • a veszélyes hulladékgyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatot szolgáltatnia.

Aki engedélyköteles légszennyező pontforrást üzemeltet, annak éves rendszerességgel levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell készítenie a Környezetvédelmi Hatóság felé a kibocsátott anyagok fajtájáról és mennyiségéről. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A fenti rendelet szerint légszennyező pontforrásnak minősül az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.

A diffúz forrás olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

Tehát a gyakorlatban légszennyező pontforrásnak minősül a technológiából adódóan az a pontforrás, ahol szennyezőanyag kibocsátás történik, elszívás által kibocsátásra kerül a levegőbe.

Pontforrásnak minősülnek továbbá a tüzelőberendezések kéményei is, abban az esetben ha:

 • háztartási és közintézmény, 500 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb tüzelőberendezése csatlakozik,
 • nem háztartási és közintézmény, 140 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb, kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezése kapcsolódik.

A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás határideje: minden tárgyévet követő év március 31. napja.

Az adatszolgáltatásra kötelezettnek környezetvédelmi ügyfél jellel (KÜJ szám) és környezetvédelmi területi jellel (KTJ szám) kell rendelkeznie.

Cégünk vállalja a fenti adatszolgáltatások elkészítését, KÜJ, KTJ szám igénylésének hatósági ügyintézését.

 Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!