Oldal kiválasztása

Címkézés/tárolás

Címkézés:
A nagykereskedőtől beszerzett anyagokat a gyógyszertárak kiszerelik, átcsomagolják, így új címkére lesz szükség.
A 1272/2008/EK (CLP) rendelet értelmében az új címkén ugyanazokat a piktogramokat, illetve figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat kell elhelyezni, melyeket a nagykereskedő is feltüntetett az eredeti csomagoláson.
Ha a kicsomagolt vegyi anyag mennyisége nem éri el a 125 ml-t, akkor a CLP rendelet lehetőséget ad arra, hogy egyes tájékoztató mondatokat el lehessen hagyni a címkékről.
A csomagolásnak biztosítania kell az anyag fizikai, kémiai stabilitását a felhasználhatósági idő végéig.

Tárolás:
A forgalmazásra kész vegyi anyagokat a gyógyszerektől és az élelmiszerektől elkülönítetten- legalább külön polcon vagy fiókban- kell tárolni. Továbbá a raktározás során figyelembe kell venni az adott anyagra jellemző speciális tárolási előírásokat is.
A tisztítószereket, takarítóeszközöket elkülönített helyiségben, vagy erre a célra rendszeresített szekrényben kell tárolni. A tisztító és fertőtlenítőszereket eredeti vagy megfelelő felirattal ellátott, a véletlen összecserélést kizáró csomagolásban kell tartani (nem tárolhatóak élelmiszer csomagolására használt edényzetben).