Oldal kiválasztása

Munkavédelmi oktatás

Mind a munkavállaló, mind a munkáltató kötelessége a helyes munkavédelmi szemlélet kialakítása, a munkahelyeken, munkakörökben felmerülhető veszélyek, ártalmak felismerése és ezek megelőzése, a megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és helyes alkalmazása.

Előzetes elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni minden dolgozót:

  • munkábelépéskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor,
  • a cég területén munkát végző, de állományunkba nem tartozó dolgozókat (beleértve a tanulókat is) az esetben, ha a vállalatok közötti szerződés másként nem rendelkezik.

Az ismétlődő munkavédelmi oktatás gyakoriságát a munkáltató határozza meg a munka jellegének, a kockázatoknak megfelelően, lehetőleg munkakörönként. Célszerű valamennyi munkakört betöltő munkavállalót tényleges oktatásban részesíteni, legalább évente.

A rendkívüli munkavédelmi oktatás célja, hogy tanulságos eseményhez kötődően (pl.: egy súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset) alkalmat biztosítson a megelőzés kérdéseinek, tanulságainak megbeszélésére. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható tanulságok elemző megtárgyalása.

Cégünk vállalja a munkavédelmi oktatás elvégzését.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!

Munkavédelmi oktatás elvégzése
Munkavédelmi oktatás elvégzése