Oldal kiválasztása

Munkahelyi veszélyelhárítási terv készítése

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint egyes veszélyes technológiát végző vállalatok, üzemek munkahelyi veszélyelhárítási terv készítésére kötelezettek.

A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a hatályos törvényekben, jogszabályokban felsorolt természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével.

A terv meghatározza az egység területén és annak környezetében esetlegesen előforduló veszélyhelyzetek felismerésére, valamint az ezek megelőzésére, a károk és következmények felszámolására vonatkozó tevékenységek személyi és tárgyi feltételeit.

A tervben meghatározásra kerülnek továbbá a veszélyhelyzetek lokalizálása, megszüntetése, az emberekre, vagyontárgyakra és a környezetre gyakorolt káros hatások minimumra csökkentése érdekében megteendő intézkedések.

A tervben foglaltak figyelmen kívül hagyása, kötelezettség megszegése esetén, a cselekmény, vagy az annak nyomán bekövetkezett esemény – súlyától és jellegétől függően – hátrányos jogkövetkezményt, szabálysértést, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után.

Cégünk vállalja a dokumentáció elkészítését és Hatósági ügyintézését.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!