Oldal kiválasztása

Környezeti zajvizsgálat

Cégünk vállalja üzemi létesítmények zajkibocsátás vizsgálatát, hatásterület meghatározását. Szabadidős létesítmények (vendéglátó-, szórakoztató egységek, sportlétesítmények) környezeti zajvizsgálat elvégzését, panaszos esetek kivizsgálását. Zajkibocsátási kérelem elkészítését és ügyintézését. Közúti és vasúti közlekedési zaj vizsgálatát. Környezetvédelmi tervfejezet részét képező zajvédelmi fejezethez szükséges vizsgálatok elvégzését.

A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Ebben tudunk segítséget nyújtani az előzetes zajvizsgálat, számítások elvégzésével.

 

Alapzaj meghatározása:

Az alapzaj olyan, a mérést zavaró zaj, melyet a mérés helyén, a mérési idő alatt nem a vizsgált zajforrás okoz. Zavaró hatása méréstechnikailag nem kiküszöbölhető a mérés során.

 

Zajkibocsátás vizsgálata, zajkibocsátási határérték megállapítása:

Az üzemi és szabadidős létesítmény zajkibocsátás vizsgálatát a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint végezzük.

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

Zajkibocsátási kérelemhez mellékelni kell az elvégzett zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.

 

Zajterhelés vizsgálata:

A zajterhelés határértékeit,  melyek üzemi vagy szabadidős zajforrástól származnak a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Határértékek a megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő:

  • nappal (6:00-22:00) a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,
  • éjjel (22:00-6:00) a legnagyobb zajterhelést adó fél óra.

 

Háttérterhelés:

A háttérterhelés a környezeti zajforrás terhelési területén, a forrás működése nélkül, de a terhelési követelmény tekintetében vele azonos megítélés alá tartozó forrásoktól származó zajterhelés.

 

Hatásterület meghatározása:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

  • 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
  • egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
  • egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
  • zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
  • gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

 

Zajvizsgálat során alkalmazott jogszabályok, szabványok:

Joghatással járó környezeti zajmérés csak hitelesített és 1. pontossági osztályú zajmérő műszerrel végezhető.

A zajvizsgálatot az SZKV-1.4. -Zaj- és rezgésvédelem szakterületre a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által kiadott érvényes szakértői engedéllyel végezzük.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!