Oldal kiválasztása

Biztonsági adatlap készítés/felülvizsgálat/aktualizálás

Biztonsági adatlap készítés

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (kémiai biztonsági törvény) alapján a veszélyes anyagokkal/keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg. A biztonsági adatlap készítés hozzáértő személy feladata, akinek figyelembe kell vennie -amennyiben ismeretes-  a felhasználó közeg sajátos igényeit.  A biztonsági adatlap felülvizsgálat szükséges bizonyos esetekben, amelynek indoklását, az arra vonatkozó információkat fel kell tüntetni a dokumentumon.

Az adatlap összeállítójának figyelembe kell vennie, hogy a dokumentumnak tájékoztatnia kell a felhasználót az adott anyag vagy keverék veszélyeiről. Továbbá tájékoztatást kell adnia az anyag vagy a keverék biztonságos tárolásáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról. A dokumentumnak lehetővé kell tennie a munkaadó számára, hogy meghatározza a veszélyes vegyi anyagokat a munkahelyen, és értékelje a munkavállalóknak ezen anyagok használatából eredő egészségi és biztonsági kockázatait.

A szállító az átvevő felet a REACH rendelet II. mellékletével és 2021. január 1-től hatályos 2020/878/EU rendeletnek megfelelően összeállított adatlappal látja el. A 2015/830/EU rendelet szerint készített adatlapok 2022. december 31-ig használhatók.

A dokumentumot díjmentesen, papíron vagy elektronikus formában kell átadni az első szállítás alkalmával. Az adatlapot az anyagot vagy keveréket forgalomba hozó állam hivatalos nyelvén kell biztosítani az adott ország jogszabályainak megfelelő tartalommal.

Biztonsági adatlap felülvizsgálat/aktualizálás

A  felülvizsgálat, aktualizálás haladéktalanul szükséges, ha új veszélyességi adatok állnak rendelkezésre, valamint, ha olyan új adatról van tudomásunk, amely hatással lehet a kockázatkezelési intézkedésekre; illetve, ha az anyag vagy keverék engedélyköteles vagy korlátozás alá esik. Az aktualizált információkat át kell adni valamennyi olyan korábbi átvevő félnek, akit a megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy keverékkel
elláttak.

A Magyarország területén forgalomba hozott, egészségi vagy fizikai hatás alapján veszélyesként osztályozott keverékek elektronikus bejelentéséhez  szükségesek a biztonsági adatlapon szereplő információk. A veszélyes keverék bejelentésről (PCN bejelentés) részletesebben itt olvashat.

 

Cégünk vállalja biztonsági adatlap készítését, felülvizsgálatát és aktualizálását.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!

Biztonsági adatlap