Oldal kiválasztása

Munkahelyi megvilágítás:

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet „a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről” szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.

A munkavédelmi kockázatértékelés során meg kell határozni a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezőket, többek között a mesterséges világítás megfelelőségét.

A megvilágítás és eloszlása a munkaterületen és a környező területen nagymértékben hatással van arra, hogy a dolgozó milyen gyorsan, biztonságosan és kényelmesen képes a vizuális feladat észlelésére és végrehajtására. A munkaterületet a lehető legegyenletesebben kell megvilágítani.

A környező területek megvilágítását a munkaterület megvilágításához kell illeszteni úgy, hogy a látótérben jól kiegyenlített fénysűrűség eloszlás jöjjön létre.

A munkaterület körül létrejövő nagy megvilágításbeli eltérések vizuális stresszt és kényelmetlenségérzetet okozhatnak.

A munkaterületeket magukba foglaló helyiségek és átjárók világító berendezéseinek kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott dolgozókra.

A belsőtéri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell.

Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabványok határozzák (MSZ EN 12464-1:2012 Fény és világítás. Munkahelyi világítás 1. rész: Belső téri munkahelyek, MSZ EN 12464-2:2014 Fény és világítás. Munkahelyi világítás 2. rész: Szabadtéri munkahelyek) meg.

Tartalékvilágítás, biztonsági világítás:

A tartalékvilágítás működtetésére a normál (üzemi) világítás táphálózatának kiesésekor kerül sor, ezért ettől a táphálózattól független áramforrásról kell működtetni.

Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a munkavállalókat, automatikusan működésbe lépő, megfelelő erősségű biztonsági világítás alkalmazása szükséges. A biztonsági világítás a tartalékvilágítás azon része, amely a helyiség/épület biztonságos elhagyásához, vagy ezt megelőzően a potenciálisan veszélyes tevékenység befejezésének megkísérléséhez szolgáltat világítást.

A tartalékvilágítás, biztonsági világítás megfelelőságének ellenőrzése az MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás szabvány szerint történik.

A vizsgálatokat munkahelyi fény- és megvilágítás mérés szakterületre az egészségügyi miniszter rendelete alapján engedéllyel rendelkező szakértői engedéllyel végezzük.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!