Oldal kiválasztása

Villamos biztonsági felülvizsgálat (Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata)

A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ) a villamos biztonsági felülvizsgálatot a következőképpen határozza meg: a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

A villamos berendezésnek rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell:

a) a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés);

b) rendkívüli eseményt követően;

c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt;

d) időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal.

A villamos berendezés áramütés elleni védelem szempontjából történő időszakos

szabványossági felülvizsgálatát a villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője:

a) az iparszerűen alkalmazott villamos üzemű kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorok esetén legalább évenként,

b) potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen, 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésen, valamint a rendelet szerinti épületnek nem minősülő építmény 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén, továbbá jelentős villamos berendezésen legalább 3 évenként,

c) egyéb esetben legalább 6 évenként végezteti el. 

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!