Oldal kiválasztása

Tűzoltó készülékek karbantartása és tűzoltó vízforrások felülvizsgálata

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) szerint:

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek jogszabályban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A karbantartás évenként kötelező, azonban karbantartásból is megkülönböztetünk három félét. Létezik alap/ közép/ teljes körű karbantartás, melynek jellege a készülék életkorától függ.

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

Cégünk vállalja tűzoltó készülékek karbantartását, valamint tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát. Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!