Oldal kiválasztása

Munkavédelmi, kémiai, biológiai kockázatértékelés készítése

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

A munkáltató a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente, rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén 2 évente, biológiai kockázat előfordulása esetén évente köteles elvégezni.

Cégünk vállalja a kockázatértékelési dokumentáció elkészítését.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!

Munkavédelmi kockázatértékelés készítése