Oldal kiválasztása
2020. november 23.

 

A fokozott zajexpozíció okozta halláskárosodás abban az esetben tekinthető foglalkozási eredetűnek, ha:

• a munkahelyen a hallásvédő eszköz zajcsökkentő mértékét figyelembe véve határérték feletti zajexpozíció igazolható,
• a hallásromlás bizonyítottan a munkaviszony fennállása alatti zajexpozíció hatására alakult ki,
• a halláscsökkenés percepciós típusú,
• a halláscsökkenés az expozícióval arányosan fokozatosan alakult ki,
• az audiometriai lelet megfelel a zaj okozta halláskárosodásra jellemző elváltozásnak, a munkavállaló expozíciós ideje az 5 évet meghaladta, minden egyéb, a belső fület károsító kóroki tényező kizárható.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a fokozott expozíció tényéről értesíti a munkáltatót, akinek a fokozott expozíciós esetet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint szaktevékenység keretében ki kell vizsgálnia. A fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Zaj okozta fokozott expozíció esetén vizsgálni kell:

• a vonatkozó kockázatértékelés megfelelőségét,
• a zajmérésre vonatkozó adatokat,
• a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok és hallásvizsgálatok elvégzését és azok eredményét,
• a munkáltató megelőző intézkedéseit (műszaki zajcsökkentés, egyéni hallásvédelem, szervezési intézkedések),
• a munkavállalót a munkahelyen kívül érő zajterhelés lehetőségeit.

A zajexpozíciós határértékek alkalmazásakor a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint a munkavállaló tényleges zajexpozícióját az általa viselt egyéni hallásvédő eszköz zajcsökkentő hatásának figyelembevételével kell meghatározni. A beavatkozási határértékek alkalmazásakor az egyéni hallásvédő eszköz hatását nem kell figyelembe venni.

Amennyiben a fokozott expozíciós esetet munkahelyi zajexpozíció okozta, a munkáltató köteles:

• a munkavédelmi kockázatértékelést felülvizsgálni,
• ellenőriznie a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében bevezetett, intézkedéseket,
• figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatát,
• a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatni, ahol nem áll fenn a további expozíció veszélye,
• gondoskodni azon munkavállalók egészségi állapotának felméréséről, akik hasonló mértékű zajexpozíciónak voltak kitéve.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!
KémiaiKockázat /Expletive Pharma Kft./