Oldal kiválasztása
2024. április 25.

 

Mindennapi életünk szerves részét képezik a különböző műanyagok (polimerek), melyek rengeteg téren könnyítik meg életünket.

Mikroműanyagnak nevezzük a szintetikus vagy a kémiailag módosított természetes polimerek apró, 5 mm-nél kisebb, vízben nem oldódó, nagyon lassan lebomló és élő szervezetekbe könnyen bejutó töredékeit, melyek mindenütt jelen vannak, ami aggályokat vet fel a környezetre és esetlegesen az emberi egészségre gyakorolt általános hatásukkal kapcsolatban.

Megkülönböztetünk elsődleges (kis részecskeméretű), és másodlagos (nagyobb műanyagből készült tárgyakból származó részecskék) mikroműanyagokat.

Ezek a polimerek széles körben elterjedtek, felhalmazódtak a környezetben, és már az ivóvízben és az élelmiszerekben is kimutatták a jelenlétüket.

Az emberi egészségre való hatásuk egyelőre nem ismert, de a műanyagok gyakran tartalmaznak olyan adalékanyagokat, mint a stabilizátorok vagy tűzgátlók, és más vegyi anyagokat is, amelyek károsak lehetnek az állati vagy emberi szervezetre.

A legtöbb részecske a só, a sör, a tej a kagylók és a rákok, valamint egyéb tengeri állatok fogyasztásával kerül be szervezetünkbe.

Egy New York-i egyetem kutatásából kiderült, hogy a csecsemők és kisgyerekek a „mindent szájba vevő” életkori sajátosságaikból adódóan vannak kitéve a legnagyobb mértékben a mikroműanyag részecskéknek.

A mikroműanyag-szennyezés nagy része akaratlanul keletkezik, például a nagyobb műanyaghulladék-darabok lebomlása, a gumiabroncsok és útfestékek kopása és elhasználódása vagy a szintetikus anyagból készült ruhák mosása révén. Ugyanakkor a szintetikus vagy a kémiailag módosított természetes polimerek apró töredékeit gyártás útján is előállítják, önmagukban való felhasználás vagy termékekhez való hozzáadás céljából.

Évente mintegy 42 000 tonna mikroműanyag kerül a környezetbe az ezeket tartalmazó termékek használatakor. A mikroműanyagokat szándékosan adják számos termékhez, többek között műtrágyákhoz, növényvédő szerekhez, kozmetikumokhoz, háztartási és ipari mosószerekhez, tisztítószerekhez, festékekhez, valamint az olaj- és gáziparban használt termékekhez.

A legnagyobb egyedi szennyezési forrás a műfüves pályákhoz használt granulált töltőanyag, amelyből akár 16 000 tonna is kikerülhet.

A környezet és az emberek egészségével kapcsolatos aggodalmak hatására több uniós tagállam már bevezette vagy javasolta a mikroműanyagok fogyasztási cikkekben való szándékos felhasználásának nemzeti tilalmát. A tilalmak elsősorban a mikrogyöngyök használatára vonatkoznak a kozmetikumokban, amelyeket használat után leöblítenek, ahol a mikroműanyagokat dörzsölő- és fényezőanyagként használják.

 

 

Uniós szintű törekvések

2019 januárjában az Európai Bizottság felkérése nyomán az ECHA (Európai Vegyianyag Ügynökség) javaslatot tett az EU/EGT piacán forgalomba hozott termékekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyagok széles körű korlátozására, hogy elkerüljék vagy csökkentsék a környezetbe való kibocsátásukat.

A konzultáció részletei, beleértve a nem bizalmas jellegű válaszokat is, az ECHA honlapján érhetők el.

A javaslat várhatóan 20 év alatt 500 000 tonna mikroműanyag kibocsátását akadályozza meg.

A döntés

A Bizottság 2023. szeptember 25-én fogadta el a a szintetikus polimer mikrorészecskék korlátozását (2023/2055/EU rendelet), mely a REACH (1907/2006/EK rendelet) XVII. mellékletének módosítása.

A döntés értelmében, annak érdekében, hogy a kibocsátásokat indokolatlan késedelem nélkül csökkenteni lehessen, korlátozni kell a szintetikus polimer mikrorészecskék forgalomba hozatalát, mind önmagukban, mind pedig olyan keverékekben, amelyekhez szándékosan lettek hozzáadva egy adott tulajdonság – például szín, állag, tömeg, vízfelvevés, folyékonyság vagy hőállóság – elérése céljából.

Nem hozhatók tehát forgalomba a szintetikus polimer mikrorészecskék önmagukban, vagy abban az esetben, ha a szintetikus polimer mikrorészecskék egy adott tulajdonság elérése érdekében vannak jelen, olyan keverékekben, amelyekben a koncentrációjuk 0,01 tömegszázalékos vagy annál nagyobb.

Az első intézkedéseket, például a laza csillámporok és mikrogyöngyök tilalmát 2023. október 17-én kezdték alkalmazni. A korlátozás hatályba lépésével a különböző terméktípusokban történő korlátozásokra különböző átmeneti (türelmi) időszakok vonatkoznak.

A szükségtelen termékvisszahívások megelőzése és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a 2023. október 17. előtt forgalomba hozott, önmagukban vagy keverékekben előforduló szintetikus polimer mikrorészecskék továbbra is forgalmazhatóak.

A döntés nem vonatkozik az alábbi, szintetikus polimer mikrorészecskékre, önmagukban vagy keverékekben, ipari telephelyeken történő felhasználásukkor:

  • gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények
  • ipari telephelyeken történő felhasználás
  • uniós termésnövelő anyagok
  • élelmiszer-adalékanyagok
  • in vitro diagnosztikai eszközök
  • élelmiszernek minősülő termékek

A korlátozás nem vonatkozik továbbá az alábbiakra sem:

  • olyan szintetikus polimer mikrorészecskék, amelyeket műszaki intézkedésekkel behatárolva megakadályozzák a környezetbe történő kibocsátást,
  • olyan szintetikus polimer mikrorészecskék, amelyek fizikai tulajdonságai a tervezett végfelhasználás során véglegesen módosulnak oly módon, hogy a polimer már nem tartozik e tétel hatálya alá
  • olyan szintetikus polimer mikrorészecskék, amelyek a tervezett végfelhasználás során véglegesen beépülnek egy szilárd mátrixba.

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.