Oldal kiválasztása
2024. április 8.

 

A címke elsődleges és legfontosabb feladata a csomagolásban lévő termék, valamint annak veszélyességének azonosítása. Csak akkor tudjuk a ránk és környezetünkre néző pontos veszélyeket megismerni és felmérni, ha pontosan tudjuk, mivel állunk szemben.

A háztartásunkban és a munkahelyeinken fellelhető vegyszerek is rendelkeznek címkével (tisztítószerek, illatosítók stb.).

A címkén található információk alapján ismerjük meg a termékünk pontos veszélyeit, segítségükkel megelőzhetjük a veszélyes anyag/keverék (vegyszer) okozta, ránk néző kockázatot, vagy akár a sajnálatosan bekövetkezett baleset során is fontos, elsődleges információkhoz juthatunk. Adott esetben megvédhetjük bőrünk egészségét, vagy látásunk épségét és számos, súlyos balesetben kaphatunk elsősegélynyújtási információkat.

Évente több, mint ezer véletlen mérgezés fordul elő. A gyártók által a címkén elhelyezett, a biztonságos használatra vonatkozó információk jelentősen csökkentik a mérgezéses balesetek számát. Ezen ismeretekkel a mérgezések nagy többsége megelőzhető lenne.

Az anyagokat/keverékeket az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek (CLP) megfelelően kell címkézni.

Milyen jól látható és letörölhetetlen információkat tartalmaz a címke?

  • a termék gyártójának/forgalmazójának adatai
  • névleges mennyisége
  • a termék kereskedelmi neve, és a veszélyességét meghatározó összetevők
  • veszélyt jelző piktogram, ami egy élére állított piros négyzet

Többféle piktogram létezik, attól függően, hogy milyen veszéllyel rendelkezik az adott termék. Amennyiben ezt a négyzetet látjuk a címkén, már biztosak lehetünk benne, hogy veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel állunk szemben. Ugyanakkor piktogrammal el nem látott címke is lehet veszélyes besorolású (pl. vízi környezetre veszélyes 3. kategóriához nem tartozik piktogram), továbbá a nem veszélyesként osztályozott termék is tartalmazhat veszélyes összetevőket.

  • figyelmeztetések (Figyelem, Veszély): olyan szavak, amelyek – figyelmeztetve az olvasót a potenciális veszélyre – a veszélyek súlyosságának szintjét jelzik.
  • figyelmeztető mondatok: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.
  • óvintézkedésre vonatkozó mondatok: egy veszélyes anyag vagy keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés(eke)t leíró mondat.
  • kiegészítő információk (pl. allergének feltüntetése)
  • sürgősségi telefonszám, mely a nap 24 órájában, ingyenesen hívható
  • UFI-kód, amely a veszélyes keveréket összekapcsolja az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálás szempontjából releváns információkkal. Vagyis, mérgezés esetén a sürgősségi toxikológiai szakemberek e kód alapján tudják pontosan beazonosítani a termék veszélyeit, és megfelelő gyors toxikológiai segítséget nyújtani.

Fenti információk hazánkban magyar nyelven kell szerepeljenek a címkén!

 

A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.

Fontos megjegyezni, hogy a vegyszerrel kapcsolatos információk töredéke jelenik meg a címkén, a termék biztonsági adatlapjában fellelhető információmennyiséghez képest. Ezért kiemelten fontos a termék címkéjének vizsgálatán kívül, a termék biztonsági adatlapját is beszerezni, és tanulmányozni.

 

Következő cikkünkben bemutatunk egy címkét.

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.