Oldal kiválasztása
2023. november 16.

Napjainkban egyre hangsúlyosabbá válik a környezet megóvása, védelme. A legtöbb háztartásba beépült a szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos energiafogyasztás, valamint a tudatos, környezetbarát vásárlás is. Otthonunk szerves részét képezik a tisztítószerek, mosószerek, különböző vegyszerek. Természetes, ha tudatos vásárlóként igyekszünk a környezetbarátabb, divatos szóval élve ökotermékek között keresgélni.

Sokunk gondolja úgy – hiszen nem mindenki szakértő -, hogy az ökovegyszerek nem veszélyesek a környezetünkre, vagy akár az élővilágra nézve sem. Ez sajnos tévhit, mivel ezek a vegyszerek is lehetnek veszélyesek, tartalmazhatnak veszélyes összetevőket. Amennyiben környezetbarát vegyszereket szeretnénk vásárolni, a legjobb alternatívánk az uniós ökocímkével ellátott termékek választása.

Nézzük meg, hogy mi is az az uniós ökocímke?

 

 

 

 

Az uniós ökocímke egy olyan címke, mely egy olyan kritériumrendszer alapján kerül odaítélésre, ami azt vizsgálja, hogy a termékek és szolgáltatások teljes életciklusuk során bizonyítottan alacsonyabb környezeti terhelést okoznak-e. Az uniós ökocímke célja tulajdonképpen a veszélyes anyagok helyettesítése kevésbé veszélyessel, ahol ez technikailag lehetséges. Az uniós ökocímke segít a fogyasztóknak, a kereskedőknek és a vállalkozásoknak abban, hogy valóban fenntartható döntéseket hozzanak.

Fontos megjegyezni, hogy egy termék teljes életciklusa a nyersanyagok előállításától a termelésen, csomagoláson, szállításon és használaton át egészen a hulladékká válásáig, végül az ártalmatlanításig tart.

A kritériumrendszert az Európai Unióban 1992-ben határozták meg először.

Számos terméktípus kaphatja meg a címkét. A vegyi anyagok esetében nem ítélhető oda a címke, amennyiben a termék az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében mérgező, környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy a szaporodóképességre káros besorolással rendelkező anyagot vagy keveréket, illetve a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (REACH) szerinti engedélyköteles anyagot tartalmaz.

A fenti osztályozású termékek tehát nem kaphatnak uniós ökocímkét. Érdemes azonban kiemelni, hogy az előző felsoroláson kívül még számos veszélyességi osztályozási kategória szerepel a CLP rendeletben (pl bőrmaró, súlyosan szemkárosító, tűzveszélyes stb.). Az ilyen osztályozású termékek ugyan szintén veszélyesek, mégis kaphatnak uniós ökocímkét, mert a rendelet ezt megengedi. Ezek a termékek kisebb aggodalomra adnak okot, de attól még veszélyesek. Mindemellett olyan termék is fellelhető a piacon, amely veszélyes osztályozást nem kapott, ennek ellenére tartalmaz veszélyes összetevőket, melyek a termék biztonsági adatlapjában találhatóak meg.

A különböző ökocímke-rendszerek elburjánzásának megakadályozása érdekében, valamint a környezetvédelmi hatékonyság növelése céljából azokban az ágazatokban, ahol a környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói választást befolyásoló tényező, az uniós ökocímke alkalmazhatóságának kiterjesztése fontos.

Érdemes tehát lakossági felhasználás esetén a címkén, professzionális felhasználás esetén pedig a termék biztonsági adatlapján is tanulmányozni a termék összetevőit, ha valóban ökoterméket kívánunk vásárolni.

 

 

További információ az uniós ökocímkéről:

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home_en

További információ a vegyszerek címkéjén található veszélyjelekről:

https://kemiaikockazat.hu/a-vegyszerek-cimkejen-talalhato-veszelyjelekrol-roviden/

További információ a biztonsági adatlapokról:

https://kemiaikockazat.hu/biztonsagi-adatlap-keszites-felulvizsgalat-aktualizalas/

 

Expletive Pharma Kft.