Oldal kiválasztása
2024. május 17.

 

Az 1907/2006/EK rendelet (másnéven: REACH rendelet) alapján szükséges regisztrálni minden, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) országaiba évente 1 tonna felett importált vagy itt gyártott anyagot.

Ebbe beletartoznak a keverékekben található anyagok és elkülönített intermedierek* is. Abban az esetben is regisztrálni kell az anyagot, amennyiben olyan árucikket állítanak elő, melyből az anyag szándékoltan kibocsátásra kerül (pl.: illatosított zselés toll vagy illatosított gyurma). Ha az anyag megfelel bizonyos feltételeknek, mentesül a regisztrálás alól (pl.: ha az anyagot kutatásra és fejlesztésre használják; ha az anyag természetes ásvány, érc, komposzt, biogáz, stb.).

* A REACH rendelet szerint: „intermedier: a kémiai feldolgozás céljából gyártott és annak során felhasznált vagy másik anyaggá való átalakítás céljából kémiai feldolgozás során felhasznált anyag”

 

A REACH regisztráció célja az emberi egészség és a környezet megóvásának biztosítása (veszélyek definiálása, alternatív vizsgálati módszerek keresése), valamint az anyagok EGK országain belüli szabad forgalmának biztosítása.

A REACH rendelet azon az elven alapul, hogy a gyártók, importőrök és továbbfelhasználók kötelessége olyan anyagokat gyártani, forgalomba hozni vagy felhasználni, amelyeknek nincs egészség- és környezetkárosító hatása. Az elővigyázatosság elve érvényesül.

 

Azt, hogy a regisztráció során milyen dokumentumokat szükséges benyújtani, a gyártott vagy importált anyag éves mennyisége határozza meg (a különböző telephelyeken gyártott vagy importált anyag teljes mennyisége számít). Négy kategóriát különböztetünk meg:

  • 1 és 10 tonna között,
  • 10 és 100 tonna között,
  • 100 és 1000 tonna között,
  • 1000 tonna felett.

Minél nagyobb mennyiségű anyagról van szó, annál részletesebb dokumentációt kell benyújtani.

 

 

„Egy anyag, egy regisztráció” elve.

Az azonos anyagot regisztrálók közösen nyújtják be a szükséges információkat az ECHA-hoz (Európai Vegyianyag-ügynökség). A már benyújtott dokumentumokat a társregisztrálók megosztják az új regisztrálóval. Természetesen nem ingyen, ezeket az információkat meg kell vásárolni. Ez egy jó dolog, hiszen minél több a társregisztráló, annál kevesebb a regisztráció költsége, illetve az elvégzendő vizsgálatok száma is lecsökken. Gerinces állatokon végzett kísérletek csak akkor végezhetőek, ha nincs semmilyen más mód az ismeretek megszerzésére.

Amennyiben az EGK-n kívülről szeretnének importálni, a választott cég kijelölhet egyedüli képviselőt.

A gyártó, importőr vagy továbbfelhasználó kinevezhet harmadik fél képviselőt, hogy az adatmegosztás folyamán, kiléte titokban maradhasson.

Ha minden rendben van a benyújtott dokumentációval, akkor az érkezési dátumtól számított három héten belül megkezdhető a tevékenység az anyaggal. Az ECHA a regisztrációs számot és dátumot elküldi a regisztrálónak.

 

A regisztráció során benyújtott dokumentumokat mindig aktualizálni szükséges, ez a regisztráló felelőssége. Ha a társregisztrálókkal közösen benyújtott adatokat kell frissíteni, akkor a költségeket a társregisztrálók megosztják egymás között.

 

A regisztrációnak az ECHA felé fizetendő díja függ a regisztráló cég méretétől és a regisztrálandó anyag éves gyártott/importált mennyiségétől is. A REACH értelmében a kis- és középvállalkozásokra csökkentett díjszabás vonatkozik.

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.