Oldal kiválasztása
2021. január 12.

 

A COVID-19 világjárvány során valamennyi gazdálkodó szervezetnek fontos szerepe van a negatív gazdasági és társadalmi hatások csökkentésében.

A folyamatos és biztonságos működés elemi érdeke minden kis-, közép- és nagyvállalatnak, amelyhez a Vállalati Fehér Könyv alapján elkészített pandémiás terv segítséget nyújthat.

A gazdálkodó szervezet vezetőjének a feladata a COVID-19 koordinációs csoport megalakítása, melynek tagjai kidolgozzák a pandémiás tervet, és végrehajtják az abban foglaltakat.

A pandémiás terv elkészítésekor definiálni kell a felkészülési terv hatókörét, ismertetni kell a pandémiás veszélyhelyzet irányításának és ellenőrzésének a rendszerét a szervezeten belül.

El kell végezni a teljes, egyéni és szervezeti szintű kockázatértékelést. Rögzíteni kell a felkészülés, megelőzés, végrehajtás és a helyreállítás során szükséges feladatokat, felelősöket és határidőket.

Hangsúlyt kell fektetni az oktatásra és a tervben foglalt intézkedések lehetőség szerinti gyakorlására, a munkatársakkal történő elfogadtatására és a partnerekkel, ügyfelekkel való bizalomépítésre.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!
KémiaiKockázat /Expletive Pharma Kft./