Oldal kiválasztása

(Forrás: MSZ EN ISO 11690-1:2021, MSZ EN ISO 11690-2:2021)

A szabványok számos zajvédelmi intézkedést javasolnak. A hatékony eredmények elérése
érdekében, a helyzettől függően, a legmegfelelőbb zajvédelmi intézkedés(eke)t ajánlott
kiválasztani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zajvédelem alapstratégiája
Új és meglévő munkahelyeken zajvédelmi stratégiák megfogalmazása vagy zajvédelmi
intézkedések bevezetése esetén a következő lépéseket javasolt megtenni:
 – a célok meghatározása és a feltételek megállapítása
 – zajmérés végzése
 – zajvédelmi intézkedések figyelembevétele
 – zajvédelmi program, kockázatértékelés elkészítése
 – megfelelő intézkedések bevezetése
 – az elért zajcsökkentés ellenőrzése

A zajcsökkentés koncepciója
Zajvédelem különböző műszaki intézkedésekkel valósítható meg és egy-egy zajprobléma
többféleképpen oldható meg. Ezek az intézkedések:

 – zajcsökkentés a forrásnál

    – zajcsökkentés a hang terjedésének csillapításával

  - zajcsökkentés meghatározott helyen

Zajterhelési és zajexpozíciós mennyiségek

A zajterhelési mennyiségeket adott munkahelyen és olyan időtartamra határozzuk meg, amely
a munkahelyen jellemző a napi (vagy heti) tevékenységre. Ha a munkahelyen több
tevékenység követi egymást, akkor szükség lehet több zajterhelési érték meghatározására.
Az olyan személyre, aki naponta különböző munkahelyeken dolgozik, a zajexpozíciós
mennyiségek a zajterhelési vagy -expozíciós mennyiségekből az egyes munkahelyeken
eltöltött idők alapján határozhatók meg.

A zajvédelem műszaki szempontjai
A zajcsökkentési intézkedéseket a forrásnál, a forrás és a vevő között, valamint a
munkahelyen lehet alkalmazni.
A munkahelyen vagy a gép közelében levő embereket általában a gép által kibocsátott zaj
közvetlen hatása éri. Ezért a munkahelyi zajcsökkentés leghatékonyabb módja a zaj forrásnál
való csökkentése. A hangterjedés során tett kiegészítő intézkedések a munka és a termelési
folyamat akadályozása miatt kedvezőtlenek lehetnek. A zajcsökkentési technológia
megválasztásakor, különös tekintettel a munkavédelemre, előnyben kell részesíteni a kis
zajkibocsátású zajforrásokat.

Kis zajú gépek alkalmazása:
A költséges, utólagos zajvédelmi intézkedések bevezetése helyett bizonyos esetekben a zajos
gépegységek csendesebbre cserélhetők.

Gépalkatrészek módosítása vagy helyettesítése:
A gépen belüli zajátvitel és a gépfelületek által lesugárzott zaj csökkentése a gépalkatrészek
cseréjével vagy módosításával is lehetséges, a teljesítmény megváltoztatása nélkül.

Zajcsökkentő berendezések alkalmazása:

Burkolatok, hangtompítók és zajárnyékolók a gépek, berendezések, csővezetékrendszerek és
nyílások által kibocsátott zaj csökkentésében lehetnek hatékony eszközök.
A burkolat a gépet vagy berendezést teljesen körülvevő szerkezet. Főleg hangszigetelő héjból
áll, amelynek hangelnyelő belső bélése van. Az elérhető zajcsökkentés függ a héj
léghangszigetelésétől és a burkolat belső felülete hangelnyelésének mértékétől. A
zajcsökkentés mértékét a gyakorlatban a nyílások, a nem megfelelő tömítések és a
testhangátvitel korlátozza. Ez hangtompított nyílásokkal küszöbölhető ki.

Zajcsökkentés hangelnyelő anyagok alkalmazásával:
A hangterjedést és ennek következtében a helyiség akusztikai minőségét a felületek
hangelnyelő anyagokkal való kezelése határozza meg, ezeket a zaj frekvenciaszínképének
megfelelően kell kiválasztani.
A helyiségben kialakuló zaj a forrásokból érkező közvetlen hangból és a helyiség határoló
szerkezeteiről visszavert hangból tevődik össze. A hangelnyelő felületkezelés kizárólag a
visszavert hangot csökkenti.

Munkahelyi zajvédelem:
A munkahelyeken a zajforrásnál és a hangátviteli úton tett zajcsökkentési intézkedések
egészíthetők ki, például zajárnyékolókkal és fülkékkel.

 

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.