Oldal kiválasztása
2021. március 2.

 

A fokozott expozíciós esetek vizsgálatának célja a foglalkozási megbetegedések kialakulásának megelőzése, mely munkavédelmi feladat.

A fokozott expozíciós esetek a munkahely vagy technológiai folyamat szabálytalanságait, a higiénés szabályok be nem tartását, esetlegesen a munkavállalók hiányos oktatását jelzik. Felül kell vizsgálni a technológiát, a műszaki, munkaszervezési intézkedéseket, a kockázatértékelést, az egyéni védőeszköz juttatást, a védőeszközök megfelelőségét, azok használatának ellenőrzését, a higiénés szabályok betartását, a munkavállalók oktatásának hatékonyságát, az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét.

A fokozott expozíciós esetek a foglalkozási betegség kialakulásának veszélyét jelzik. Ha megfelelő intézkedésekkel a fokozott expozíció megszüntetését el lehet érni, akkor a foglalkozási megbetegedés kialakulása megelőzhető.

Mivel a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt, ezért a munkáltató érdeke is, hogy időben kiszűrje a fokozott expozíciós eseteket, megszüntesse a kiváltó okokat, és intézkedjen a fokozott expozíciós esetek megelőzésére.

A fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, ezért a munkáltató a fokozott expozíció kivizsgálása során köteles igénybe venni munkaegészségügyi, illetve munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatok nyilvántartásáról a munkaviszony megszűnését követő 10 évig (a rákkeltő hatású anyagok esetében 50 évig).

A munkáltató köteles tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és soron kívüli kockázatértékelést elvégezni.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!
KémiaiKockázat /Expletive Pharma Kft./