Oldal kiválasztása
2023. augusztus 29.

 

A diizocianátok 1. kategóriába tartozó légzőszervi szenzibilizáló és 1. kategóriába tartozó bőrszenzibilizáló hatásúként osztályozott anyagok. Ezen okból az Európai Bizottság korlátozást vezetett be a diizocianátokkal összefüggő foglalkozási asztma, illetve a foglalkozási légzőszervi és bőrgyógyászati megbetegedések megelőzése érdekében: önmagukban, más anyagok összetevőjeként, illetve keverékek összetevőjeként történő további felhasználása 2023. augusztus 24. után kizárólag a meghatározott koncentráció alatt vagy a megfelelő képzés elvégzése esetén lehetséges (2020/1149/EU rendelet, a REACH rendelet XVII. mellékletének 74. pont).

 

 

A korlátozás alapján 2022. február 24-t követően ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra forgalomba hozott, legalább 0,1 tömegszázalék diizocianátot tartalmazó termékek (anyagok és keverékek) csomagolásán a szállítónak fel kell tüntetnie a „2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges” szöveget.

A szállítónak a termék átvevője részére biztosítania kell a diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó képzés követelményével kapcsolatos információk átadását, vagyis a szállítás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén elérhető, a szállított termékek sajátosságait is magábanfoglaló képzési anyagok és képzések rendelkezésre állását. A képzést minden esetben megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakértőnek kell tartani, összhangban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény követelményeivel.

A képzést a termékkel való munkavégzés, használat megkezdése előtt szükséges elvégezni, mely tényt dokumentálni is szükséges.

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.